fourwheels.be
historiek

historiek

Historiek van de Roeselaarse Oldtimers-club | V.Z.W. Four – Wheels

We schrijven 1992.

Als geboren en getogen inwoner van Roeselare, en ook verwoed oldtimer – liefhebber, vond ik het spijtig dat er geen vereniging voor oldtimers in onze stad aanwezig was. Roeselare, het hart van West – Vlaanderen telde tal van verenigingen van allerlei aard, maar geen enkele  voor klassieke wagens. In de zomer van ’92 groeide bij mij het idee, de handen uit de mouwen te steken, en zelf over te gaan tot stichting van een oldtimer club. Om te beginnen zocht ik een naam, die ook buiten onze grenzen verstaanbaar was, en zo ontstond de naam “ FOUR – WEELS “, welke voor iedereen duidelijk was. 

Nu het kind een naam gekregen had, zette ik mij aan de tekentafel, en ontwierp een embleem, zoveel mogelijk toepasselijk op de liefhebberij, onze stad en land. Na het ontwerp moest het eindgelijke werk nog beginnen, en zocht ik een administratief medewerker, om samen met mij in zee te gaan.        

Een goede vriend van mij, die zeer creatief met een computer overweg kon, stelde zich kandidaat om mij bij te staan, en samen zochten we naar een gepast lokaal, waarbij de uitbater volledige medewerking verleende, en ook zijn liefhebberij hierin vond. Drie mensen waren al in de weer, en gingen over tot het maken van een eerste strooibriefje met kennismaking, en vermelding van eerste vergadering in September ’92. Deze deelden we uit aan gekende liefhebbers, en als we een oldtimer zagen staan, tussen de ruitenwissers.

Ook de mond aan mondreclame leverde goed werk, en zo brak de dag van de eerste vergadering aan.

Met een kloppend hart, en een pak zenuwen, gingen we die avond naar het lokaal. Aangenaam verrast waren wij toen we zagen, dat er een redelijk aantal liefhebbers waren op af gekomen. Zo goed als het kon hielden we onze vergadering in een gezellige sfeer, en brachten onze bedoelingen aan bod. Wat we nooit verwacht hadden gebeurde. Een twintigtal liefhebbers uit de regio, en daarbuiten schreven zich diezelfde avond nog in. Dit kwam ook, daar alle oldtimers zonder onderscheid van merk of type zich konden aansluiten.

De vereniging was geboren, iedereen was in de wolken, en het werk kon beginnen. Bestuursleden werden verkozen, lidkaarten gemaakt, en niet te vergeten de maandelijkse vergaderingen en clubblad

Het statuut van V.Z.W. werd aangevraagd, en bekomen

Het nieuws kwam als een lopend vuur bij de meeste liefhebbers terecht, en het duurde niet lang, of het ledenaantal groeide zienderogen. . 1998 was voor ons het topjaar met 101 ingeschreven leden. Nadien is hierin stabilisatie gekomen, en blijft het ledenaantal tijdens de verdere jaren stabiel.

Het succes van de vereniging ligt hem vooral aan de talrijke mogelijkheden van activiteiten die worden georganiseerd. Maandelijks  van Maart tot Oktober zijn er uitgestippelde dag en namiddag ritten, waar men vrijblijvend kan aan deelnemen, alsook ieder jaar een meerdaagse. De meerdaagse waren vroeger twee dagen, maar zijn uitgebreid naar driedaagse reizen. De meerdaagse waarbij meerdere organisatoren alles tot in de puntjes uitwerken, zijn meestal in het buitenland. Zo is Engeland, de bakermat van de oldtimers al verschillende malen aan bod gekomen. Noord- Frankrijk is ook al doorkruist, en nu de laatste tijd is de Eifel -streek van Duitsland zeer in trek.

Als vereniging hebben wij ons ook destijds  aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen( BFOV ). Zodoende kunnen we genieten van tal van voordelen op vlak van verzekeringen, en organisaties, alsook alle informatie over de oldtimer – wereld , naar de leden toe. Door de jaren heen is de vereniging levendig gehouden, dank zij de inspanningen van bestuur, sponsoren en de medewerking van onze leden. Zonder samenwerking is dit onmogelijk.

In 2012 vierden we ons 20 jarig en 2017 ons 25 jarig bestaan. Nu  kunnen we  terugblikken op de mooie voorbije jaren en sluiten wij 2023 af met 200 trouwe leden.

Wij wensen onze vereniging nog een lang leven toe.

Stichter – Voorzitter

Alex Pattyn.


Wij zijn aangesloten bij de BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association)